Όροι Χρήσης

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚOΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Η iTrack Services ΕΠΕ, στα πλαίσια λειτουργίας του δικτυακού της τόπου www.itrack.gr, δηλώνει ρητά ότι τα δεδομένα οιασδήποτε μορφής, τα οποία συλλέγονται μέσα από τον παρόντα δικτυακό τόπο θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να πωληθούν, ενοικιασθούν, μεταβιβασθούν ή γνωστοποιηθούν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και για οποιονδήποτε λόγο, πλην δικαστικής ή εισαγγελικής παρέμβασης. Η iTrack Services ΕΠΕ δύναται η ιδία να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που συλλέγονται για τη βελτίωση των υπηρεσιών του δικτυακού της τόπου, για λόγους προβολής των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών της καθώς και για την επικοινωνία της με τους επισκέπτες και τα μέλη του.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οι επισκέπτες καθώς και τα εγγεγραμμένα μέλη στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.itrack.gr , με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2472/1999 “περί προστασίας προσωπικών δεδομένων” ως ισχύει και του Ν. 2774/1999 “περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα”, συμφωνούν και αποδέχονται ότι: Η iTrack Services ΕΠΕ ενδεχομένως να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα που θα έρθουν σε γνώση της με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των εργασιών της.

Ο εντοπισμός και η παρακολούθηση συνομιλιών από ενήλικα σε ενήλικα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του παρακολουθούμενου συνιστά παράνομη πράξη και διώκεται ποινικά. Η iTrack Services ΕΠΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη παράνομη πράξη διεξάγεται, μέσω της χρήσης των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

ΑΡΝΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Η iTrack Services ΕΠΕ δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των υλικών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

Κάθε χρήση βασιζόμενη σε αυτές τις συμβουλές, γνώμες, δηλώσεις ή άλλες πληροφορίες θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Ο παρών Δικτυακός Τόπος και το περιεχόμενό του παρέχονται για τη διευκόλυνσή σας. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της iTrack Services ΕΠΕ διατίθεται “ως έχει” και στο μέτρο “που είναι διαθέσιμο”. Περαιτέρω η iTrack Services ΕΠΕ δεν εγγυάται και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ότι οι ιστοσελίδες της δεν θα παρουσιάζουν διακοπές ή σφάλματα ή ότι τυχόν ελαττώματα θα διορθωθούν. ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΝΟΟΥΜΕΝΗ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ή ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ. Η iTrack Services ΕΠΕ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η iTrack Services ΕΠΕ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο αλλά και τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω αυτού σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της iTrack Services ΕΠΕ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. Η iTrack Services ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική της διάθεση να αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει ή αφαιρέσει οιοδήποτε τμήμα των ανωτέρω όρων εν μέρει ή εν όλο οποτεδήποτε. Αλλαγή στους ανωτέρω όρους θα ισχύει όταν καταχωρηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ. Ο αγοραστής δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής των πωληθέντων προϊόντων, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και το κόστος επιστροφής του είδους.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Εφόσον έχει προηγηθεί σχετική συνεννόηση του αγοραστή με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης, ο αγοραστής δύναται να φέρει το προϊόν στην έδρα της iTrack Services ΕΠΕ, Κηφισού 59, Αγ. Ι. Ρέντης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί τεχνικός έλεγχος. Ο τεχνικός έλεγχος των συσκευών παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ από την iTrack Services ΕΠΕ. Στις περιπτώσεις που ο αγοραστής επιθυμεί να αποστείλει τη συσκευή στην έδρα της iTrack Services ΕΠΕ το μεταφορικό κόστος της αποστολής επιβαρύνει εξολοκλήρου τον αγοραστή. Εφόσον η συσκευή βρίσκεται εντός της εγγύησης και έχει προκύψει βλάβη, που καλύπτεται από την εγγύηση τότε το μεταφορικό κόστος της επιστροφής της συσκευής από το τεχνικό τμήμα της iTrack Services ΕΠΕ προς τον πελάτη επιβαρύνει την iTrack Services ΕΠΕ. Εφόσον η βλάβη της συσκευής δεν καλύπτεται από την εγγύηση ή η συσκευή βρίσκεται εκτός εγγύησης, τότε το μεταφορικό κόστος της επιστροφής της συσκευής από το τεχνικό τμήμα της iTrack Services ΕΠΕ προς τον πελάτη επιβαρύνει εξολοκλήρου τον πελάτη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ενημέρωση & Παραγγελίες (Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16:00): 211-715-8305

Τεχνική Υποστήριξη (Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16:00): 211-715-8690

Fax: 211-715-8689

Έδρα: Λ.Κηφισού 59, Αγ. Ι. Ρέντης, 18233

email: info@itrack.gr

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ