Αρχική Εφαρμογές Υπηρεσίες Η εταιρεία Επικοινωνία e-Shop

Όροι Χρήσης

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚOΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Η ΓΕΝΤΕΚΟΣ Θ. A.E, στα πλαίσια λειτουργίας του δικτυακού της τόπου www.itrack.gr, δηλώνει ρητά ότι τα δεδομένα οιασδήποτε μορφής, τα οποία συλλέγονται μέσα από τον παρόντα δικτυακό τόπο θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να πωληθούν, ενοικιασθούν, μεταβιβασθούν ή γνωστοποιηθούν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και για οποιονδήποτε λόγο, πλην δικαστικής ή εισαγγελικής παρέμβασης. Η ΓΕΝΤΕΚΟΣ Θ. A.E δύναται η ιδία να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που συλλέγονται για τη βελτίωση των υπηρεσιών του δικτυακού της τόπου, για λόγους προβολής των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών της καθώς και για την επικοινωνία της με τους επισκέπτες και τα μέλη του.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οι επισκέπτες καθώς και τα εγγεγραμμένα μέλη στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.itrack.gr , με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2472/1999 "περί προστασίας προσωπικών δεδομένων" ως ισχύει και του Ν. 2774/1999 "περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα", συμφωνούν και αποδέχονται ότι: Η ΓΕΝΤΕΚΟΣ Θ. A.E ενδεχομένως να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα που θα έρθουν σε γνώση της με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των εργασιών της.

Ο εντοπισμός και η παρακολούθηση συνομιλιών από ενήλικα σε ενήλικα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του παρακολουθούμενου συνιστά παράνομη πράξη και διώκεται ποινικά. Η ΓΕΝΤΕΚΟΣ Θ. Α.Ε δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη παράνομη πράξη διεξάγεται, μέσω της χρήσης των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

ΑΡΝΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Η ΓΕΝΤΕΚΟΣ Θ. A.E δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των υλικών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

Κάθε χρήση βασιζόμενη σε αυτές τις συμβουλές, γνώμες, δηλώσεις ή άλλες πληροφορίες θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Ο παρών Δικτυακός Τόπος και το περιεχόμενό του παρέχονται για τη διευκόλυνσή σας. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της ΓΕΝΤΕΚΟΣ Θ. A.E διατίθεται "ως έχει" και στο μέτρο "που είναι διαθέσιμο". Περαιτέρω η ΓΕΝΤΕΚΟΣ Θ. A.E δεν εγγυάται και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ότι οι ιστοσελίδες της δεν θα παρουσιάζουν διακοπές ή σφάλματα ή ότι τυχόν ελαττώματα θα διορθωθούν. ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΝΟΟΥΜΕΝΗ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ή ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ. Η ΓΕΝΤΈΚΟΣ Θ. A.E ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η ΓΕΝΤΕΚΟΣ Θ. A.E ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο αλλά και τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω αυτού σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της ΓΕΝΤΕΚΟΣ Θ. A.E.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. Η ΓΕΝΤΕΚΟΣ Θ. A.E διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική της διάθεση να αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει ή αφαιρέσει οιοδήποτε τμήμα των ανωτέρω όρων εν μέρει ή εν όλο οποτεδήποτε. Αλλαγή στους ανωτέρω όρους θα ισχύει όταν καταχωρηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ. Ο αγοραστής δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής των πωληθέντων προϊόντων, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και το κόστος επιστροφής του είδους.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Εφόσον έχει προηγηθεί σχετική συνεννόηση του αγοραστή με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης, ο αγοραστής δύναται να φέρει το προϊόν στην έδρα της ΓΕΝΤΕΚΟΣ Θ. Α.Ε, Κηφισού 59, Αγ. Ι. Ρέντης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί τεχνικός έλεγχος. Ο τεχνικός έλεγχος των συσκευών παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ από την ΓΕΝΤΕΚΟΣ Θ. Α.Ε. Στις περιπτώσεις που ο αγοραστής επιθυμεί να αποστείλει τη συσκευή στην έδρα της ΓΕΝΤΕΚΟΣ Θ. Α.Ε το μεταφορικό κόστος της αποστολής επιβαρύνει εξολοκλήρου τον αγοραστή. Εφόσον η συσκευή βρίσκεται εντός της εγγύησης και έχει προκύψει βλάβη, που καλύπτεται από την εγγύηση τότε το μεταφορικό κόστος της επιστροφής της συσκευής από το τεχνικό τμήμα της ΓΕΝΤΕΚΟΣ Θ. Α.Ε προς τον πελάτη επιβαρύνει την ΓΕΝΤΕΚΟΣ Θ. Α.Ε. Εφόσον η βλάβη της συσκευής δεν καλύπτεται από την εγγύηση ή η συσκευή βρίσκεται εκτός εγγύησης, τότε το μεταφορικό κόστος της επιστροφής της συσκευής από το τεχνικό τμήμα της ΓΕΝΤΕΚΟΣ Θ. Α.Ε προς τον πελάτη επιβαρύνει εξολοκλήρου τον πελάτη.

 
 
Copyright © iTrack. All rights reserved